Quảng Ninh: Công khai 451 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Quảng Ninh vừa công bố danh sách 451 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long nợ thuế hơn 343,9 tỷ đồng.

 

Tiếp theo, đứng thứ hai trong danh sách là Công ty TNHH một thành viên Việt Mỹ - Hạ Long, với số nợ hơn 230,4 tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, nợ gần 91,6 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nợ hơn 91,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm nợ hơn 87,2 tỷ đồng; Công ty CP Thống Nhất 508 nợ hơn 82,7 tỷ đồng…

Quảng Ninh: Công khai 451 doanh nghiệp nợ thuế, doanh nghiệp đứng đầu nợ gần 344 tỷ đồng
Quảng Ninh: Công khai 451 doanh nghiệp nợ thuế, doanh nghiệp đứng đầu nợ gần 344 tỷ đồng

Đại diện Cục thuế Quảng Ninh cho biết, trong tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc kịp thời các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn; thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với những đơn vị nợ thuế trên 90 ngày.

Đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, cục thuế đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuế, đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế; phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với thời điểm 31/12/2019.

Cùng với việc công khai thông tin nợ thuế, để giảm số tiền nợ thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục thuế Quảng Ninh cũng đang thực hiện rà soát các đối tượng đủ điều kiện để khoanh nợ và xóa nợ thuế.

In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục