Quản lý Tài sản Trí Việt mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Quản lý Tài sản Trí Việt muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6.

Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) quyết định sẽ mua trước 5 triệu cổ phiếu cho đợt 1 (trong tổng số 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,43% số cổ phiếu đang lưu hành) nhằm giảm vốn điều lệ.

Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty thông qua giá mua lại tối đa là 12.000 đồng/cp và theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch, ước tính doanh nghiệp cần chi tới 60 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Quản lý Tài sản Trí Việt muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6.
Quản lý Tài sản Trí Việt muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6.

Nguồn vốn mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên từ thặng dư vốn cổ phần hơn 52,4 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển (hơn 23,7 tỷ đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (hơn 23,5 tỷ đồng), căn cứ theo BCTC riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022. 

Thời gian dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. 

Từ ngày 7/7, cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.   

Hiện tại, thị giá cổ phiếu TVC ở mức 6.100 đồng/cp, thấp hơn 66% so với giá trị sổ sách tại cuối quý 1/2023 là 17.852 đồng/cp. 

Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với doanh thu giảm 76% so với cùng kỳ trong bối cảnh doanh thu môi giới chứng khoán và cho vay margin giảm mạnh. Nhờ hoàn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 83 tỷ đồng nên sau cùng TVC báo lãi sau thuế hơn 80 tỷ - gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Đây cũng là khoản lãi tích cực nhất của công ty kể từ đầu năm 2022.  Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Quản lý tài sản TVC ở mức 2.248 tỷ đồng trong đó danh mục chứng khoán kinh doanh tính theo giá hợp lý đạt 1.016 tỷ đồng - giảm gần 300 tỷ so với giá gốc. Nợ phải trả đến cuối quý ở mức 131 tỷ đồng - giảm 36% so với đầu năm (chủ yếu là nợ trái phiếu).  

Hoài Thương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục