PVFCCo (DPM): Chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được DPM chốt vào ngày 21/07. Dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/07. DPM sẽ thực hiện thanh toán vào ngày 23/08/2022.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để được hưởng quyển chi trả cổ tức 2021. Công ty ước tính tổng chi hơn 1.956 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cả 2 đợt

Ngày 07/07/2022, Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, HoSE: DPM) mới phát ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021. Với tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông là 40%/ cổ phiếu (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng).

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 21/07. Dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/07. DPM sẽ thực hiện thanh toán vào ngày 23/08/2022.

PVFCCo (DPM): Chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40% - Ảnh 1

Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPM dự chi khoảng 1.570 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%, tương đương tổng chi 1.957 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức kế hoạch 10% đề ra năm trước. Công ty đã tạm ứng 10% vào ngày 16/02/2022.

Quý I/2022, DPM đưa về mức lợi nhuận khủng, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ

Trong năm 2021, DPM mang về mức doanh thu thuần đạt 12.786 tỷ đồng, tăng 65%; Lợi nhuận sau thuế 3.172 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2020 và ghi nhận đây đạt mức kỷ lục.

Năm 2022, DPM đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.473 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 9% so với thực hiện 2021. DPM cũng đề xuất mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương mức chia 2021.

Kết thúc quý I/2022, Về các chỉ tiêu tài chính, doanh thu thuần của DPM đạt tới con số 5.829 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp cũng gấp 6,5 lần khi đạt 2.823 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp biên tăng lên 48,4% so mức 22% của cùng kỳ. Cuối cùng, DPM đã hoàn thành vượt xa kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của quý 1/2022.

Tại thời điểm đang giao dịch lúc 10:00 sáng ngày 08/07, giá cổ phiếu của DPM tăng 2.350 đồng so với phiên trước, hiện đang giao dịch ở mức 46.350 đồng (tương ứng tăng 5,34%)

PV

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục