Phạt Công ty Bách Hưng Vương, Công ty Osaka Garden vì vi phạm chứng khoán

Cơ quan chức năng vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Bách Hưng Vương và Công ty Osaka Garden.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này vừa ban hành Quyết định số 104/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Osaka Garden (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà CT Office Building, 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM).

Phạt Công ty Bách Hưng Vương, Công ty Osaka Garden vì vi phạm chứng khoán - Ảnh 1

Cụ thể, Osaka Garden bị xử phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật”.

UBCKNN cho biết, Osaka Garden không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cũng liên quan đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN đã xử phạt Công ty Cổ phần Bách Hưng Vương (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, Hado Building, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM) số tiền 92,5 triệu đồng.

Bách Hưng Vương bị xử phạt do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Viết Dinh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục