Ông Lê Viết Hải từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình

Xây dựng Hòa Bình đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải và bầu ông Nguyễn Công Phú lên thay.

HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) mới đây đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 14/12/022.

Ông Lê Viết Hải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình.
Ông Lê Viết Hải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình.

Ngoài vị trí Chủ tịch, ông Hải cũng đã xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT. HĐQT cho biết sẽ trình đơn từ nhiệm của ông Hải tại ĐHĐCĐ gần nhất để xem xét thông qua. Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình cũng chấp thuận đề xuất của ông Lê Viết Hải về việc thành lập Hội đồng Sáng lập. HĐQT và hội đồng sáng lập sẽ làm việc với nhau để cùng quản lý công ty theo nguyên tắc đồng thuận

HĐQT HBC sẽ xem xét việc bổ nhiệm lại các chức danh trong Ban điều hành Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với VietnamFinance, ông Lê Viết Hải khẳng định việc ông từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT là hoạt động bình thường, không phải do sức ép của cổ đông.

Theo quy định, Tổng Giám đốc công ty không được có quan hệ trực hệ với thành viên trong HĐQT. Vì vậy, HBC không có Tổng giám đốc từ tháng 7/2022 đến nay.

Hiện, ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải) thực hiện việc quản lý điều hành với chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực. Do đó, ông Hải rút lui khỏi HĐQT tạo điều kiện cho ông Lê Viết Hiếu làm Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để phù hợp với tình hình hiện nay của Tập đoàn và diễn biến mới của nền kinh tế, Hòa Bình đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú - Thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ủy ban Kiểm toán làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Hải kể từ ngày 14/12.

Theo quy định tại điều 162 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ đầu năm 2021, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tại công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục