Nước giải khát yến sào Khánh Hòa nợ người lao động hơn 93 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2023, nợ phải trả của Công ty cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 372,9 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý khi khoản mục phải trả người lao động hơn 93 tỷ đồng.

Nước giải khát yến sào Khánh Hòa nợ người lao động hơn 93 tỷ đồng
Nước giải khát yến sào Khánh Hòa nợ người lao động hơn 93 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa đạt 1.100,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng của công ty giảm 5,2% xuống còn 891,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 208,5 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương ứng lần lượt là: 140,7%; 11,8%; 38,6%. Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng vọt hơn 3,1 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2022.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng đầu năm 2023, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2023, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 725,4 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với con số 764,9 tỷ đồng hồi đầu năm.

Chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn với 601,9 tỷ đồng. Trong đó, công ty có gần 2,2 tỷ đồng tiền mặt; hơn 127,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 20 tỷ đồng đầu tư đến ngáy đáo hạn; hơn 103 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng,…Kỳ này, hàng tồn kho của công ty giảm nhẹ 33% xuống còn 330,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến tính đến cuối tháng 6/2023 của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 372,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với hồi đầu năm.

Tuy nhiên, chiếm phần lớn nợ phải trả Nước giải khát yến sào Khánh Hòa ngoài phải trả người bán ngắn hạn (109,3 tỷ đồng) là khoản nợ người lao động 93,3 tỷ đồng; và nợ thuế 15,6 tỷ đồng, cả hai danh mục này đều tăng so với thời điểm tháng 1/2023.

Đáng chú ý, nợ người lao động liên tục “phình to” trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp thu về năm sau tăng mạnh hơn năm trước. Báo cáo tài chính các năm từ 2019 đến 2022 có thể thấy, nợ người lao động năm 2019 là 58,8 tỷ đồng; năm 2020 là 81,1 tỷ đồng; năm 2021 là 85,3 tỷ đồng; năm 2022 tuy có giảm nhưng không đáng kể xuống còn 79,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa hiện là chủ đầu tư tại cụm Công Nghiệp Sông Cầu
Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa hiện là chủ đầu tư tại cụm Công Nghiệp Sông Cầu

Ngoài ra, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa có có khoản vay hơn 59 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Nha Trang và khoản vay 69,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Khánh Hoà.

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 352,6 tỷ đồng, giảm 6,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 230 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận 103 tỷ đồng, nhích nhẹ so với thực hiện năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 29,9%.

Tiền thân của Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Diên Khánh, trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Từ năm 2003, nhà máy này chính thức đi vào hoạt động và trở thành nhà máy đầu tiên thuộc ngành nghề yến sào sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực chế biến sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Đến năm 2016, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Tới tháng 11/2017, cổ phiếu SKV chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM. Bắt đầu từ đây, doanh nghiệp đã có những bước tiến dài trong sản xuất kinh doanh; doanh thu hàng năm luôn duy trì trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng khá đều đặn.

Cụ thể, năm 2017, công ty đạt doanh thu 1.015 tỷ đồng; đến năm 2019 doanh thu tăng vượt bậc, đạt 2.148 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ khi công ty cổ phần hóa đến nay. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 2.117 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021.

Minh Đức

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục