Nợ thuế hơn 4,8 tỷ đồng, Công ty Universal Stones bị dừng làm thủ tục hải quan

Cục Hải quan TP Hà Nội quyết định dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Universal Stones do nợ thuế với số tiền 4,8 tỷ đồng.

 

Nợ thuế hơn 4,8 tỷ đồng, Công ty Universal Stones dừng làm thủ tục hải quan.
Nợ thuế hơn 4,8 tỷ đồng, Công ty Universal Stones dừng làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan TP Hà Nội vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Universal Stones (địa chỉ KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Mã số thuế 2500577670) để thi hành Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 3/QĐ-HQHN ngày 4/1/2022 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội.

Lý do bị cưỡng chế là công ty nợ thuế và tiền chậm nộp thuế. Số tiền bị cưỡng chế 4.814.694.323 đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm từ ngày 5/10/2022 đến ngày 4/10/2023. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền nợ thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Công ty TNHH Universal Stones có ngành nghề kinh doanh sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Huyền Châu

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục