Ngân hàng Bản Việt: Tổng tài sản và tiền gửi khách hàng giảm mạnh trong quý 3, nợ có khả năng mất vốn gần 1.000 tỷ đồng

Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9 của ngân hàng chỉ còn gần 43,4 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng 3 tháng quý 3, ngân hàng bị rút ròng tổng cộng hơn 4 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 8,5% so với cuối quý 2.

Ngân hàng TMCP Bản Việt vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3 năm 2022 với nhiều chỉ số đi xuống.

Theo đó, tổng tài sản của Bản Việt tại thời điểm 30/9 ở mức hơn 77,5 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm. Tuy nhiên, so với cuối quý 2, tổng tài sản của ngân hàng đã “bốc hơi” tới 5,6%, từ mức gần 82,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó chủ yếu giảm ở khoản mục tiền gửi và cho vay các TCTD khác với việc giảm 26,6% so với đầu năm và giảm tới 32,3% so với cuối quý 2, còn hơn 10,9 nghìn tỷ đồng.

Cho vay khách hàng không có nhiều biến động trong 3 tháng qua, ở mức gần 50,9 nghìn tỷ đồng khi kết thúc tháng 9, tương đương tăng 0,2% so với cuối tháng 6 và tăng 9,6% so với đầu năm.

Phân tích dư nợ cho vay theo ngành cho thấy, tín dụng cho bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16.260 tỷ đồng, tăng 33,9% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 32% tổng cho vay. Cho vay kinh doanh bất động sản đang đứng thứ hai với tổng tín dụng rót vào ngành này ở mức 6.946 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7%. Tín dụng vào xây dựng đứng thứ ba với 6.646 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13%...

Về chất lượng cho vay, đến cuối tháng 9, Bản Việt đang có tổng nợ xấu nội bảng là 1.425 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 977 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và chiếm 68,6% tổng nợ xấu.
Tỷ lệ nợ xấu/cho vay của ngân hàng theo đó bị kéo khá mạnh từ 2,5% hồi đầu năm lên 2,8% khi kết thúc quý 3/2022.

Đáng chú ý, tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9 của ngân hàng chỉ còn gần 43,4 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng 3 tháng quý 3, ngân hàng bị rút ròng tổng cộng hơn 4 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 8,5% so với cuối quý 2.

Điều này khiến tỷ lệ cho vay/huy động của ngân hàng đến cuối tháng 9 vọt lên mức 117,2%.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo cho thấy phần lớn các mảng kinh doanh của ngân hàng tiếp tục có sự khởi sắc trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 462 tỷ đồng trong quý 3 và đạt 1.323 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đi ngang trong quý 3 nhưng tăng trưởng hơn 46% sau 9 tháng, đạt 76 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 36 tỷ đồng trong quý 3, tăng trưởng 24,1%, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt gần 66 tỷ đồng, tăng tới 94% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, mảng mua bán chứng khoán đầu tư không mấy khả quan khi lỗ gần 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gần 139 tỷ đồng.

Theo đó, sau 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng Bản Việt ghi nhận ở mức 1.496 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động tăng tới 34,6%, lên 950 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 13,1% so với cùng kỳ, đạt 546 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tới gần 50%, xuống 123 tỷ đồng nên kết thúc 9 tháng đầu năm, Bản Việt ghi nhuận lợi nhuận 423 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm.

 

Trung Kiên

Vnmedia
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục