Lợi nhuận sau thuế của Sonadezi Châu Đức sụt giảm gần 85%

Trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Sonadezi Châu Đức sụt giảm gần 85% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,75 tỷ đồng.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã Hose : SZC ) vừa công bố Báo cáo tài chính quý đầu năm 2023. Cụ thể, trong quý 1/2023, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 63,16 tỷ đồng, giảm 77,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 11,75 tỷ đồng, giảm 84,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lí giải về nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, SZC trình bày do chi phí tài chính tăng 569,5%, tương ứng tăng thêm 9,91 tỷ đồng, lên 11,65 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 19,6%, tương ứng tăng thêm 1,55 tỷ đồng, lên 9,47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu sụt giảm mạnh chủ yếu do  doanh thu cho thuê đất và chi phí quản lý giảm 90,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 246,39 tỷ đồng, về 26,35 tỷ đồng (cùng kỳ 272,74 tỷ đồng).

Quý 1/2023, Sonadezi Châu Đức bị sụt giảm gần 85% lợi nhuận sau thuế do hoạt động cho thuê đất KCN giảm, chi phí lãi vay tăng cao.
Quý 1/2023, Sonadezi Châu Đức bị sụt giảm gần 85% lợi nhuận sau thuế do hoạt động cho thuê đất KCN giảm, chi phí lãi vay tăng cao.

Trong năm này, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 914,51 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Sonadezi Châu Đức chỉ hoàn thành 5,6% kế hoạch năm. 

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức giảm 0,5% so với đầu năm, về 6.301,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.745,9 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.344,8 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 1.105,7 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 661,6 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng tài sản và các khoản mục khác. 

Ngoài ra, tính tới cuối quý đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6% so với đầu năm, tương ứng giảm 158,5 tỷ đồng, về 2.476,7 tỷ đồng và chiếm 39,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, 315,3 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 2.161,4 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. 

Đáng chú ý, Sonadezi Châu Đức vừa thông qua tăng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị Châu Đức từ 1.237,43 tỷ đồng, lên 9.804,4 tỷ đồng, tăng 6,92 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.566,97 tỷ đồng. 

Lý do cho việc đội vốn dự án, Công ty cho biết với tình hình triển khai thực tế, dự án Khu đô thị Châu Đức đã thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện nên Công ty phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức. 

Bên cạnh đó, Sonadezi Châu Đức dự kiến phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng dự kiến chào bán 60 triệu cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2023-2024. 

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu đô thị và sân Golf Châu Đức hoặc dự án Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tái cơ cấu các khoản nợ vay. 

Về cổ tức, năm 2022, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (thực hiện trong năm 2023) và bước sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến giảm còn 10%. 

Hoài Thương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục