Lợi nhuận sau thuế của Sao Mai trong quý 3/2023 giảm hơn 70%

Trong quý 3/2023, Tập đoàn Sao Mai (mã ASM - sàn HoSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế lãi 66,44 tỷ đồng, giảm 70,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,3%, về còn 10,6%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã ASM - sàn HoSE) mới công bố tài chính trong quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, trong quý 3/2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu đạt 2.874,55 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 66,44 tỷ đồng, giảm 70,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,3%, về còn 10,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Tập đoàn Sao Mai giảm 31,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 138,73 tỷ đồng, về 304,62 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 0,5%, tương ứng giảm 0,27 tỷ đồng, về 55,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 37,5%, tương ứng tăng thêm 45,75 tỷ đồng, lên 167,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,4%, tương ứng giảm 19,74 tỷ đồng, về 108,22 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu đạt 9.179,8 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 257,62 tỷ đồng, giảm 71,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 15.250 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 545 tỷ đồng, giảm 43,4% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Sao Mai mới hoàn thành 47,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Sao Mai tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 327,8 tỷ đồng, lên 19.414,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 6.620,9 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.309,3 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.659,9 tỷ đồng, chiếm 18,85% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 23,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 156,33 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 231,1 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 265,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Trước đó, năm 2022, Tập đoàn Sao Mai cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 339,85 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý 3, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Tập đoàn Sao Mai tăng 3,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 304,8 tỷ đồng, lên 10.125,2 tỷ đồng và chiếm 52,2% tổng nguồn vốn (đầu năm dư nợ là 9.820,4 tỷ đồng, chiếm 51,5% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.864,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4.260,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu ASM giảm 310 đồng, về 8.000 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục