Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gemadept; Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex; Công ty Cổ phần Louis Holdings với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/3/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 154/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).

Công ty này bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập trên tổng số 7 thành viên HĐQT).

Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm chứng khoán - Ảnh 1

Ngày 08/03/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Gemadept (Địa chỉ: 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (cụ thể: Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Gemadept, Công ty Cổ phần Gemadept có 10 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm chứng khoán - Ảnh 2

Ngày 07/03/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 62/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Louis Holdings (Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh).

Công ty Cổ phần Louis Holdings bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Louis Holdings công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu LAGCH2122001; Báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu LAGCH2122001 kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022; Báo cáo sử dụng vốn bán niên năm 2021 và năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và năm 2022).

Viết Dinh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục