Lỗ kỷ lục, cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt bị đưa vào diện cảnh báo

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là âm 50,63 tỷ đồng, HoSE đã đưa cổ phiếu VDS vào diện bị cảnh báo từ 16/3/2023.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu VDS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Theo đó, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 16/3/2023. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là âm 50,63 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Theo đó, theo điểm b, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (nếu có) liên quan tới chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán mới được Chứng khoán Rồng Việt công bố có số liệu không có nhiều khác biệt so với Báo cáo tài chính quý IV/2022 công ty công bố trước đó.

Lỗ kỷ lục, cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt bị đưa vào diện cảnh báo - Ảnh 1

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động cả năm đạt gần 823 tỷ đồng, giảm 19,5% so với năm ngoái. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 7,5%, xuống mức 290 tỷ đồng.

Còn lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL giảm mạnh 67% so năm 2021, chỉ còn 108 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu giảm sút, chi phí hoạt động của công ty lại mạnh, hơn gấp 2 lần so với năm ngoái lên 860 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL lên tới hơn 407 tỷ đồng trong khi năm 2021 là lãi gần 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi… cũng tăng 35% lên trên 226 tỷ đồng.

Trừ thêm các chi phí phát sinh, cộng thêm những yếu tố chính trên khiến Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế cả năm 2022 gần 115 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi hơn 426 tỷ đồng, khiến lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 là âm 50,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, thị giá VDS đang tiếp tục giảm mạnh, giao dịch với giá 7.500 đồng/cổ phiếu, tiệm cận vùng đáy đã ghi nhận 1 năm gần đây.

Lê Thanh Hồng

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục