LienVietPostBank: Dòng tiền kinh doanh âm 2.700 tỷ, nợ xấu, nợ trái phiếu hơn 24.500 tỷ

Hiện tại, dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) đang âm tới hơn 2.700 tỷ đồng. Tổng nợ xấu của nhà băng này đạt mức 3.190 tỷ đồng, tăng 11,4% so với hồi đầu năm và khoản nợ 21.490 tỷ đồng trái phiếu.

TCDN - Hiện tại, dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) đang âm tới hơn 2.700 tỷ đồng. Tổng nợ xấu của nhà băng này đạt mức 3.190 tỷ đồng, tăng 11,4% so với hồi đầu năm và khoản nợ 21.490 tỷ đồng trái phiếu.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt hơn 4.822,3 tỷ đồng, tăng 72% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842,3 tỷ đồng.

Dù là chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm, nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của nhà băng này lại âm tới hơn 2.737,5 tỷ đồng. 

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank tính đến ngày 30/6/2022 âm hơn 2.592 tỷ đồng; Dòng tiền hoạt động đầu tư âm 145,2 tỷ đồng; Tuy nhiên nhờ dòng tiền hoạt động tài chính dương gần 3.000 tỷ đồng nên dòng tiền thuần của LienVietPostBank dương 262,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

LienVietPostBank: Dòng tiền kinh doanh âm 2.700 tỷ, nợ xấu, nợ trái phiếu hơn 24.500 tỷ - Ảnh 1

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.480 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9% đạt gần 227.944 tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.533 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Cùng đó, tổng nợ xấu của LienVietPostBank đạt mức 3.190 tỷ đồng, tăng 11,4% so với hồi đầu năm.

Trong đó, Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 24,7% lên mức hơn 574 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) giảm 24,5% xuống mức 807,5 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) tăng 35,6% lên mức 1,808,4 tỷ đồng, chiếm gần 56,7% tổng nợ xấu của LienVietPostBank.

Theo thống kê dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), LienVietPostBank phát hành tới 7 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Cụ thể:

Tháng 5/2022, LienVietPostBank phát hành lô trái phiếu LPBH2225001 có giá trị 500 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 25/5/2025.

Tháng 6/2022, LienVietPostBank phát hành lần lượt 3 lô trái phiếu LPBH2224002, LPBH2225003, LPBH2225004 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Tháng 7/2022, LienVietPostBank tiếp tục phát hành 3 lô trái phiếu LPBH2225005, LPBH2225006, LPBH2225007 có tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Cùng đó, LienVietPostBank cũng tích đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn để giảm thiểu rủi ro. Theo HNX, trong năm 2022, ngân hàng này mua lại toàn bộ 9 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu này được LienVietPostBank phát hành trong tháng 6 và tháng 7/2021 và ngân hàng này mua lại sau 1 năm phát hành.

Hiện LienVietPostBank đang có lưu hành tới 22 lô trái phiếu khác nhau với tổng giá trị 21.490 tỷ đồng.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục