Kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán như thế nào trong quý 1/2023?

Tổng kết quý 1/2023, các công ty chứng khoán đồng loạt bị sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ. Thậm chí, có công ty còn bị lỗ sau thuế lên đến vài chục tỷ đồng.

Công ty chứng khoán SSI  

Theo báo cáo tài chính riêng quý 1/2023, Công ty CP Chứng khoán SSI (Mã:SSI) công bố trong kỳ doanh thu đạt 1.457 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ năm 2022, doanh thu của công ty giảm 26,4%.

Tính tới ngày 31/03/2023, tổng tài sản của SSI đạt gần 52.105 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 22.428 tỷ đồng. Đây là một trong số ít những công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. 

Trong quý 1/2023, doanh thu chính của SSI đến từ hai nguồn là Dịch vụ Chứng khoán đạt gần 618 tỷ đồng và hoạt động Đầu tư đạt 679 tỷ đồng. 

Công ty chứng khoán Tp.HCM  

Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (mã: HCM) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 630 tỷ đồng trong quý 1/2023, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu của HCM đến từ những hoạt động chính là cho vay ký quỹ, môi giới, đầu tư tự doanh. Hiện tại 3 mảng này đang đóng góp đến 98% tổng doanh thu của HCM.

Những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới và khó khăn chung của thị trường trong nước cũng khiến doanh thu của các công ty chứng khoán bị sụt giảm trong quý đầu năm 2023. Ảnh minh họa.
Những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới và khó khăn chung của thị trường trong nước cũng khiến doanh thu của các công ty chứng khoán bị sụt giảm trong quý đầu năm 2023. Ảnh minh họa.

Cụ thể, mảng cho vay ký quỹ chiếm tỷ trọng cao nhất với 223 tỷ đồng, tương đương 45,6% tổng doanh thu của HCM và giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu môi giới đạt 132 tỷ đồng, tương đương 25% tổng doanh thu HCM và giảm 53% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% và đóng góp 25,6% vào tổng doanh thu. 

Ngoài ra, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp trong kỳ ghi nhận 1,9 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, HCM thu về lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 56% so với quý 1/2022. Tương ứng, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) trong kỳ của doanh nghiệp này đạt 271 đồng/cổ phiếu. 

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản HSC vào mức 14.139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8,016 tỷ đồng. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 6,2%. 

Công ty Chứng khoán MBS  

Công ty CP Chứng khoán MB (Mã: MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 1/2023 đạt 336 tỷ đồng, giảm 45% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong quý đầu năm lần lượt ghi nhận mức 152 tỷ và 121 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với con số kỷ lục từng ghi nhận trong quý 1 năm trước. 

Doanh thu từ lãi cho vay và phải thu (chiếm 36% doanh thu hoạt động) cũng giảm 43%, còn hơn 120 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 38 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Doanh thu từ lưu ký chứng khoán đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 23%. 

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm nhẹ, đạt 68 tỷ đồng. Tương ứng mức giảm doanh thu, chi phí hoạt động cũng giảm xuống còn một nửa so với cùng kỳ, chiếm gần 115 tỷ đồng. Trong đó, chi phí môi giới chứng khoán, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí, giảm 47% xuống còn 98 tỷ đồng. 

Công ty chứng khoán EVS 

Đáng chú ý là trường hợp Công ty chứng khoán EVS (Mã: EVS) báo cáo lỗ ròng hơn 35 tỷ đồng, các hoạt động kinh doanh chính đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2023, thanh khoản thị trường giảm mạnh dẫn tới doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán của EVS chỉ còn 5,7 tỷ đồng, thấp hơn 82% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, doanh thu từ hoạt động cho vay giảm mạnh 82% xuống còn 8,7 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tự doanh cũng giảm mạnh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL mất 64% so với cùng kỳ, xuống còn 46,9 tỷ đồng. Sự sụt giảm doanh thu của các hoạt động kinh doanh chính dẫn đến tổng doanh thu hoạt động của Công ty giảm theo, từ mức 307 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 61,9 tỷ đồng quý 1/2023, tương ứng giảm 80%. 

Song song đó, chi phí hoạt động Công ty cũng giảm mạnh 65%, đạt 84,9 tỷ đồng. Chi phí giảm nhưng vẫn vượt doanh thu làm cho Công ty lỗ hoạt động kinh doanh gần 23 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 35 tỷ đồng trong quý 1/2023. 

Bảo Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục