Hụt hơi kế hoạch doanh thu, Sao Thái Dương báo lỗ 8 tỷ đồng

Năm 2022, SJF thu về 170,1 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 65,6% so với năm 2021.

Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF) vừa thông báo tình hình kinh doanh quý IV và lũy kế cả năm 2022. Trong quý IV, doanh thu thuần của SJF giảm 62% so với quý III và giảm sâu 80% so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 36 tỷ đồng, không có các khoản giảm trừ doanh thu.

Tuy nhiên giá vốn hàng hóa cao hơn doanh thu với 37,5 tỷ đồng nên biên lợi nhuận gộp âm 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,2 tỷ đồng. Doanh thu từ tài chính trong quý IV mang về lợi nhuận nhưng cũng giảm sâu 56% xuống 9,3 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận thuần còn hơn 3 tỷ đồng, và báo lãi sau thuế hơn 2,7 tỷ đồng giảm 84% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, SJF thu về 170,1 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp mang về hơn 1,2 tỷ đồng giảm 78% và lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng, trong khi năm 2021 báo lãi 18,5 tỷ đồng.

Hụt hơi kế hoạch doanh thu, Sao Thái Dương báo lỗ 8 tỷ đồng - Ảnh 1

Năm 2022, SJF đặt mục tiêu đạt 350 tỷ đồng doanh thu và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhưng với kết quả như trên SJC chỉ đạt gần 50% chỉ tiêu doanh thu trong khi thực hiện bất thành chỉ tiêu lãi sau thuế. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí hàng hóa và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Trong năm 2022, SJF đầu tư vào Công ty liên kết 148,4 tỷ đồng, trong đó đầu tư 147 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tona. 

Tổng tài sản tính tới cuối tháng 12/2022 đạt 1.049 tỷ đồng, giảm gần 10% so với đầu năm, tài sản ngắn hạn chiếm hơn nửa với 585,6 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương giảm 52,6% xuống 15 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 11% xuống 44,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 33,7% xuống 209,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 40% xuống 71 tỷ đồng; vay nợ dài tăng 2,5 lần lên hơn 43 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, SJF từng là một cổ phiếu đầu cơ khá nổi giai đoạn cuối năm 2021, cổ phiếu SJF hiện kết phiên 9/2/2023 chỉ còn mức 3.460 đồng.

     

Trần Thị Mỹ Sao

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục