HoSE lưu ý khả năng hủy niêm yết cổ phiếu Vietnam Airlines

HoSE vừa có thông báo lưu ý về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu HVN nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu báo số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, MCK: HVN, sàn HoSE) để lưu ý về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu doanh nghiệp này.

Cổ phiếu Vietnam Airlines có khả năng bị hủy niêm yết. Ảnh minh họa
Cổ phiếu Vietnam Airlines có khả năng bị hủy niêm yết. Ảnh minh họa

Cụ thể, HoSE cho biết đầu tháng 6/2022, cơ quan này đã có quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do vốn chủ sở hữu hãng hàng không này đã âm 2.160 tỷ đồng. Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (2020-2021) cũng báo số âm.

Vì vậy, cổ phiếu hãng hàng không này thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HoSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines tiếp tục báo số âm 5.167,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 âm 28.904,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 4.897,4 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Vì vậy, HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu báo số âm.

Trên thị trường, cổ phiếu HVN sau giai đoạn ngắn phục hồi từ giữa tháng 6 đến nay đã đảo chiều suy giảm. Tính trong một tuần gần nhất, thị giá cổ phiếu này đã giảm gần 6%, hiện giao dịch ở mức 16.100 đồng/cổ phiếu.

Ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022, đơn vị kiểm toán của Vietnam Airlines (Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam) cũng lưu ý khoản nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines đã vượt quá tài sản ngắn hạn, với số tiền là 36.425 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hãng hàng không quốc gia âm 4.897 tỷ đồng. Các khoản phải trả quá hạn vượt 14.850 tỷ đồng. Trong kỳ, hãng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ 5.237 tỷ đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, những điều kiện này cùng với khoản nợ trên 36.425 tỷ đồng vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn, có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của hãng.

Hãng hàng không lớn nhất Việt Nam cho biết đã hoàn thành đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo đại hội cổ đông thông qua và đang trình cấp có thẩm quyền.

Trong đề án này, năm nay, Vietnam Airlines sẽ thực hiện 3 nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục