Hôm nay là hạn cuối cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN

Theo Tổng cục Thuế, thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2023 chậm nhất là ngày 2/5/2024.

Tổng cục Thuế cho hay, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là ngày 30/4/2024 và ngày tiếp theo là ngày 1/5/2024 (Ngày nghỉ Lễ), do vậy thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày 2/5/2024.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Hôm nay là hạn cuối cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN - Ảnh 1

Trường hợp người nộp thuế “không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế” được xác định là một trong những hành vi trốn thuế, tùy từng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế nếu người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế chỉ bị xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền từ 8 triệu đến 15 triệu đồng.

Ngoài ra, người nộp thuế cần nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế; và nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế để khắc phục hậu quả.

Còn trường hợp “Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp” bị phạt tiền từ 8 triệu đến 15 triệu đồng.

Tổng cục Thuế nêu rõ, hiện nay, cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế là cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử mà không phải nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế. Cá nhân có thể khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; hoặc khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, sau đó nộp hồ sơ theo phương thức điện tử mà không phải nộp hồ sơ giấy.

Ngoài ra, với quan điểm người dân là trung tâm của chuyển đổi số, mà thiết bị di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số, để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi nhất, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, tiếp tục triển khai cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng web sang ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax mobile), cá nhân có thể dễ dàng tra cứu, nộp thuế trên ứng dụng etax Mobile.

An Nhiên

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục