Hoàng Anh Gia Lai bảo lãnh cho công ty con vay 500 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã Hose: HAG) dùng 30 triệu cổ phần của công ty con làm tài sản đảm bảo cho một công ty con khác là Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn.

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua quyết định đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của công ty con - Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Theo quyết định này, Hưng Thắng Lợi Gia Lai sẽ nhận được hạn mức tín dụng là 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Gia Lai, với thời hạn hiệu lực là 12 tháng. Mục đích chính của khoản tín dụng này là để cung cấp thêm vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã Hose: HAG) tiếp tục dùng 30 triệu cổ phần của công ty con để làm tài sản đảm bảo cho một công ty con khác là Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
Mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã Hose: HAG) tiếp tục dùng 30 triệu cổ phần của công ty con để làm tài sản đảm bảo cho một công ty con khác là Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trong đó, tài sản đảm bảo cho khoản vay này là cầm cố 30 triệu cổ phiếu CTCP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai; đồng thời, Hoàng Anh Gia Lai cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Sacombank Gia Lai.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đã bảo lãnh khoản tín dụng trị giá 500 tỷ đồng cho Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn ngân hàng, thời gian thực hiện từ ngày 13/3/2023.

Theo tìm hiểu, tính tới 31/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 88,03% vốn tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai, tương ứng giá trị đầu tư gốc là 1.822,04 tỷ đồng, đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt; và đồng thời sở hữu 98% vốn tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, tương ứng giá trị đầu tư 2.489,29 tỷ đồng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và dịch vụ chăn nuôi. 

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.450,01 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 101,61 tỷ đồng, giảm 61,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,3%, xuống còn 12,8%. 

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý 2, Công ty ghi nhận lỗ 258,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 159,79 tỷ đồng. 

Trong quý 2, lợi nhuận gộp của Hoàng Anh Gia Lai tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu do nghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến. Khoản lợi nhuận này chủ yếu do lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven. 

Ngày 1/4/2023, Hoàng Anh Gia Lai đã mua cổ phần nâng sở hữu lên 98% vốn tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 3.146,99 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 404,99 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, mặc dù có lãi trong nửa đầu năm 2023 nhưng tới 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ lũy kế 2.946,77 tỷ đồng, bằng 31,8% vốn điều lệ và ghi nhận lỗ tỷ giá hối đoái thêm 1.431,39 tỷ đồng. Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 35,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm. 

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý 2/2023, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ của Công ty đã giảm từ 72,37 tỷ đồng, xuống chỉ còn 50,08 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 8.084,9 tỷ đồng và chiếm 37,9% tổng nguồn vốn. 

Hoài Thương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục