Hoá chất Đức Giang báo lãi đậm, lợi nhuận quý tăng vọt

Đến hết tháng 6/2022, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang đạt 11.400 tỷ đồng. Quá nửa tài sản của doanh nghiệp, gần 6.000 tỷ đồng gửi ở ngân hàng lấy lãi ngắn hạn.

Báo cáo tài chính quý II/2022 hợp nhất của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC), cho thấy doanh thu thuần tăng 96% lên hơn 4.002 tỷ đồng, do sản lượng sản xuất và giá bán tăng. Trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ tăng 22% nên biên lãi gộp cải thiện từ 24,3% quý cùng kỳ lên 53,1%, vượt mức kỷ lục 47% của quý 1 năm nay.

Bên cạnh đó, DGC còn ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 3,2 lần lên 108 tỷ, chủ yếu là lãi tiền gửi có hạn và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. 

Trừ đi các chi phí, cả quý 2, DGC lãi sau thuế 1.894 tỷ đồng, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ và tiếp tục thiết lập mốc kỷ lục lợi nhuận quý.

Hoá chất Đức Giang báo lãi đậm, lợi nhuận quý tăng vọt - Ảnh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGC đạt 7.636 tỷ, lợi nhuận sau thuế 3.401 tỷ, lần lượt tăng 91% và 444% so với cùng kỳ. EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phần) đạt 7.899 đồng.

Như vậy kết thúc nửa đầu năm, DGC đã thực hiện được 63% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Đức Giang hơn 11.400 tỷ đồng, tăng 2.880 tỷ so với đầu năm và tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cuối quý 1/2022. Mức tăng này phần lớn đến từ khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm là 5.984 tỷ đồng, tăng gần 65% và chiếm 52% tổng tài sản. Khoản tiền gửi này giúp công ty có thêm gần 108 tỷ đồng tiền lãi nửa đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận tăng 53% lên 1.196 tỷ đồng. Còn hàng tồn kho là 1.591 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ đồng so với đầu năm. 

Ở phía nguồn vốn, công ty chỉ đi vay ngắn hạn 987 tỷ đồng, tăng khoảng 140 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả 1.900 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2022 đạt 9.499 tỷ đồng với 3.780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vốn góp chủ sở là 3.712 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm do doanh nghiệp vừa phát hành 200 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ phát hành 117%.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá hiện tại của cổ phiếu DGC vẫn phổ biến ở mức 97.500 đồng/đơn vị, cao hơn 33% so với đầu năm. Nếu tính từ đầu năm 2021 đến nay, thị giá cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng hơn 360%.

Ngọc Diễm

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục