Hộ, cá nhân kinh doanh có thể xuất hóa đơn điện tử trên điện thoại, máy tính bảng

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ, cá nhân, Tổng cục Thuế chia sẻ về việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 38 và Thông tư 78, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (NNT) như sau: NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện chế độ kế toán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp, NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) có thể được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh có thể xuất hóa đơn điện tử trên điện thoại, máy tính bảng - Ảnh 1

NNT không thực hiện chế độ kế toán và không nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ khoán, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) nhưng cần có hoá đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải kê khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Theo Thông tư số 88/2021/TT-BT, từ ngày 1/1/2022, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Người nộp thuế có thể đăng ký, lập, sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên máy tính có kết nối mạng internet hoặc từ app của thiết bị thông minh.

Đối với người nộp thuế tại địa bàn có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì có thể sử dụng trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử nếu không có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán hộ kinh doanh thì có thể vẫn ghi sổ tay theo hình thức tự in sổ theo mẫu tại Thông tư 88, đối với Sổ có phát sinh.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Thời điểm bắt đầu triển khai từ 1/7/2022 và sẽ triển khai thí điểm tại một số địa bàn, sau đó sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cơ sở kinh doanh nào chưa triển khai máy tính tiền, vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật thuế về hóa đơn điện tử để giúp người nộp thuế nắm được quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế phải tăng cường công tác hỗ trợ giải pháp về công nghệ thông tin đối với người nộp thuế thông qua việc triển khai giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử vào App giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hành có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bản một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật.

Huyền Châu

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục