Haxaco muốn huỷ phương án phát hành 49,5 triệu cổ phiếu

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) mới đây đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội dự kiến diễn ra vào 22/4 tại Tp.Hồ Chí Minh

Theo đó, Haxaco đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 đem về 310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, so với năm 2022 tăng nhẹ 1,3%. 

Đối với phương hướng hoạt động trong năm 2023, công ty sẽ tăng cường rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, Haxaco tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, đồng thời định hướng chiến lược lâu dài.

Ảnh minh họa. 

Ảnh minh họa. 

Năm 2022, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.775 tỷ đồng và 300 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 49% so với 2021. Với kết quả đạt được, công ty đã vượt 23% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Với kết quả đạt được, Haxaco dự kiến trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%. Hiện mã HAX đang có hơn 71,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, công ty dự chi gần 36 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt.

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, Haxaco dự chi với tỉ lệ 25% (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới). Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, HAX dự kiến sẽ phát hành gần 18 triệu cổ phiếu mới. Thời gian phát hành do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Haxaco. (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Haxaco). 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Haxaco. (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Haxaco). 

Bên cạnh đó, công ty dự kiến sẽ phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong đó, HAX phát hành 2,1 triệu cổ phiếu thưởng không thu tiền cho Ban Điều hành và Cán bộ quản lý và phát hành 1,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có thu tiền.

Nguồn tiền thực hiện chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022. Theo báo cáo tài chính kiểm toán, Haxaco còn hơn 352 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi dự chi 215,8 tỷ đồng chia cổ tức, Haxaco còn khoảng 115,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2023.

Điều đáng nói, Haxaco muốn huỷ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và huỷ phương án chào bán cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua phương án phát hành 49,5 triệu cổ phiếu HAX cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2022, HĐQT Haxaco tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với lý do diễn biến của thị trường không tốt ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và lợi ích cổ đông. Doanh nghiệp cũng rút hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sẽ nộp lại.

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục