Hậu nội chiến, Xây dựng Hòa Bình miễn nhiệm thêm 2 Phó tổng giám đốc

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình quyết định miễn nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/3.

Ông Dương Đình Thanh sinh năm 1956, là cử nhân kinh tế, kỹ sư cầu đường. Ông chính thức làm Phó tổng giám đốc, Giám đốc văn phòng quản lý dự án của Tập đoàn Hòa Bình kể từ năm 2017.

Ông Lê Quốc Duy (bên trái) và ông Dương Đình Thanh (bên phải) đồng loạt nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc HBC.
Ông Lê Quốc Duy (bên trái) và ông Dương Đình Thanh (bên phải) đồng loạt nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc HBC.

Ông Lê Quốc Duy sinh năm 1981, là cử nhân Đại học Washington, thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Maastricht (Hà Lan). Ông được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HBC từ năm 2017.

Như vậy với việc rời đi của hai nhân sự trên, ban điều hành của HBC còn 5 người, gồm ông Lê Viết Hiếu là Phó tổng giám đốc thường trực, các Phó tổng giám đốc là ông Trường Quang Nhật, ông Nguyễn Tấn Thọ, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Đinh Văn Thanh.

Vào ngày 8/3, HĐQT HBC đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông Albert Antoine. Trước đó, trong tháng 2, ông Nguyễn Công Phú cũng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 13/2/2023.

Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của cả hai cá nhân này sẽ được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, Hòa Bình đạt doanh thu 3.218 tỷ đồng, giảm 600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với giá vốn tăng mạnh lên 3.644 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 426 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Phần doanh thu tài chính cũng âm 113 tỷ đồng, so với cùng kỳ mang về 24 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí hoạt động của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, dẫn đến kết quả lỗ sau thuế 1.202 tỷ đồng, giảm sâu so với khoản lãi 19 tỷ đồng của cùng kỳ 2021.

Theo Nghị quyết ngày 27/2/2023, HĐQT Hòa Bình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 125 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 1.140 tỷ đồng của thực hiện năm 2022.

An Tú

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục