Hải Phát Invest gia hạn thêm lô trái phiếu 250 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HOSE: HPX) vừa thông qua việc gia hạn thêm 1 năm đối với lô trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng.

Trong văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội, Hải Phát Invest cho biết đã ban hành Quyết nghị phê duyệt phương án gia hạn thanh toán đối với lô trái phiếu HPXH2123008.

Hải Phát Invest gia hạn thêm lô trái phiếu 250 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, Quyết nghị của Công ty điều chỉnh kỳ thời gian đáo hạn thêm 1 năm, ngày đáo hạn sẽ là ngày 28/10/2024, đồng thời điều chỉnh kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần, kỳ thanh toán lãi thứ 9 sẽ thanh toán tại ngày 28/4/2024, kỳ thanh toán lãi cuối cùng vào ngày 28/10/2024. Lãi suất trong kỳ gia hạn duy trì 12%/năm.

Cùng với việc gia hạn thanh toán gốc, HPX cũng gia hạn luôn kỳ thanh toán tiền lãi đối với HPXH2123008, tiến độ thanh toán chia thành 2 đợt, đợt 1 chậm nhất 28/11/2023, đợt 2 chậm nhất 28/12/2023. Hải Phát cho biết đợt 1 và đợt 2 sẽ thanh toán 50% còn lại số tiền lãi phải trả kỳ thứ 8, lãi suất áp dụng đối với số tiền chậm trả lãi kỳ 8 là 11%.

HPXH2123008 được phát hành qua đại lý lưu ký Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) vào 28/10/2021, khối lượng 2.500.000, mệnh giá 100.000vnđ/trái phiếu. Mục đích phát hành của lô trái phiếu này Hải Phải dùng cơ cấu lại khoản nợ đến hạn của công ty.

Cụ thể khoản nợ đến hạn 200 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ từ ngày 01/12/2017, ngày đáo hạn 01/12/2022. Ngoài ra số tiền phát hành thu được sẽ dùng thanh toán các chi phí kinh doanh và các chi phí thường xuyên của Công ty.

Ngoài lô trái phiếu nêu trên ngày 12/01/2022, Hải Phát còn phát hành lô trái phiếu mã HPXH2224001, trị giá 330 tỷ đồng, kỳ hạn thanh toán 24 tháng, lãi suất 10%/năm. Ngày 12/4, Hải Phát có văn bản gửi HNX về việc thanh toán lãi kỳ thứ 5 cho 33/34 trái chủ, 1 trái chủ còn lại Công ty đã thống nhất thanh toán đầy đủ lãi trước ngày 20/04/2023.

Lô trái phiếu tiếp theo có mã HPXH2123011, trị giá 450 tỷ đồng, phát hành 24/12/2021, ngày đáo hạn ngày 24/12/2023 (thời gian còn lại 71 ngày).

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục