Hà Nội bêu tên một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ

Nhiều doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư có kết quả kinh doanh năm 2021 thua lỗ.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến thời điểm 31/12/2021, thành phố có 27 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố (gồm: 4 tổng công ty; 4 công ty mẹ - công ty con; 16 công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước; 3 Cty 100% vốn nhà nước) và 29 doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

Trong đó, có 24/27 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và 25/29 doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư có báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội lỗ 13,4 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội lỗ 13,4 tỷ đồng.

Trong số 7 doanh nghiệp không có báo cáo tài chính năm 2021 có 3 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty Kỹ thuật điện thông, Cửa hàng lương thực 60 Ngô Thì Nhậm, Công ty Ăn uống và dịch vụ du lịch Sóc Sơn - là các doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc về tài chính kéo dài, thuộc đối tượng bán, giải thể, phá sản, hàng năm không nộp báo cáo.

4 doanh nghiệp không có báo cáo còn lại thuộc loại hình có vốn nhà nước đầu tư, gồm 2 công ty cổ phần do nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ (Công ty Cổ phần Cơ điện công trình, Điện tử Giảng Võ) là các doanh nghiệp có tồn tại, vướng mắc về tài chính, tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp, Sở Tài chính đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nộp báo cáo tài chính theo quy định, tuy nhiên doanh nghiệp không thực hiện;

2 doanh nghiệp nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ (Công ty TNHH Tập đoàn sản xuất hàng dệt may, Công ty Liên doanh Norfolk Hatexco) là các doanh nghiệp liên doanh có vốn góp của nhà nước, theo quy định không phải nộp báo cáo tài chính hàng năm về Sở Tài chính.

Kết quả tổng hợp số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội cho thấy: Tổng tài sản là 41.122 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả 15.288 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu 25.834 tỷ đồng; tổng doanh thu là 13.084 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của 24 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cho thấy, 21 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng số lãi là 1.180 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, với tổng số lỗ phát sinh là 13,83 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội lỗ 13,4 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí tiền thuê nhà, thuê đất cao trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính là chiếu phim rất thấp, không đủ bù đắp chi phí.

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, lỗ 418 triệu đồng do doanh nghiệp có vướng mắc về tài chính, tài sản liên quan đến dự án liên doanh tại Khu đất B5 Cầu Diễn, doanh thu thấp không đủ bù đắp được các chi phí phát sinh.

Riêng với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội mới chính thức được tiếp nhận bàn giao để quản lý vận hành kinh doanh khai thác thương mại từ ngày 6/11/2021, nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chỉ diễn ra khoảng gần 2 tháng cuối năm, với doanh thu khoảng 7,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng số phát sinh phải nộp ngân sách liên quan các doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 1.716 tỷ đồng.

Về kết quả tổng hợp số liệu báo cáo tài chính năm 2021 các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư (12 doanh nghiệp do nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ và 13 doanh nghiệp do nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ), UBND thành phố thông tin:

Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp là 5.177 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà nước là 3.430 tỷ đồng, chiếm 66,25% vốn điều lệ; tổng tài sản là 12.433 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả là 5.634 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 6.826 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 4.173 tỷ đồng; tổng doanh thu là 6.463 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của 25 doanh nghiệp cho thấy có 19 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, với tổng số lãi 466,3 tỷ đồng. 6 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, với tổng số lỗ phát sinh là 40,1 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố, một số doanh nghiệp phát sinh lỗ lớn như: Công ty CP Mai Động lỗ 16,9 tỷ đồng do hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh các loại ống, trụ nước, sản phẩm đúc, cơ khí không hiệu quả; Cty CP đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế lỗ 21,3 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu nợ khó đòi mới…

Ngoài các nguyên nhân trên, theo UBND thành phố, đa phần các doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19 dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách liên quan các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư là 336,7 tỷ đồng.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục