Giảm mạnh thuế xuất khẩu trang sức

Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 0% và 1% thay vì 25 - 30% hiện tại.

Giảm mạnh thuế xuất khẩu trang sức - Ảnh 1

Đáng chú ý, theo Nghị định, đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.13) sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 0% và 1%, thay vì mức thuế suất 25-30% hiện tại.

Thuế suất đối với đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.14) hoặc các sản phẩm khác bằng kim loại quý, kim loại dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.15) cũng sẽ được điều chỉnh giảm từ 30% xuống còn 0% và 1%.

Các quy định trên có hiệu lực chính thức từ 30/12/2021.

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục