Generali Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng giám đốc, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Generali Việt Nam, bà Nguyễn Phương Anh đã nắm giữ vai trò lãnh đạo cấp cao trong ngành bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng. Công ty bảo hiểm này cũng đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 3.456 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) vừa thông báo về việc chính thức bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Anh vào vị trí Tổng giám đốc.

Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị Tổng giám đốc Generali Việt Nam, bà Nguyễn Phương Anh đã nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao khác nhau trong ngành bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng, ở đa dạng các lĩnh vực và kênh phân phối bao gồm ngân hàng bán lẻ, thương mại kỹ thuật số, tiếp thị, huấn luyện đào tạo các kênh phân phối, kênh hợp tác ngân hàng và đại lý tổ chức.

Generali Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng giám đốc trong bối cảnh lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ.
Generali Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng giám đốc trong bối cảnh lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ.

Về tình hình kinh doanh của Generali Việt Nam, theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2023, Generali Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc là hơn 2.122 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 8% lên gần 365 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 11%, còn gần 1.770 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã tăng 15% lên 1.052 tỷ đồng, bởi chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 35% lên gần 863 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Generali đã giảm 34% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 718 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm tích cực là lợi nhuận từ hoạt động tài chính đã tăng 72%, lên gần 400 tỷ đồng. Điều này chủ yếu nhờ lãi từ tiền gửi tăng 55% lên hơn 176 tỷ đồng và lãi thu từ đầu tư trái phiếu tăng 20% lên hơn 183 tỷ đồng.

Nhờ vào hoạt động tài chính mạnh mẽ, cùng với việc giảm chi phí bán hàng (chủ yếu là chi phí cho các kênh phân phối) 33%, chỉ còn hơn 443 tỷ đồng, Generali ghi nhận lãi ròng gần 450 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức lãi này chưa đủ để vá số lỗ lũy kế lên đến hàng nghìn tỷ đồng trước đó của Generali Việt Nam. Theo đó, tại ngày 30/6/2023, công ty bảo hiểm này đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 3.456 tỷ đồng. Điều này dẫn đến vốn chủ sở hữu Generali Việt Nam còn 3.805 tỷ đồng, bất chấp vốn góp lên đến 7.202 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản Generali Việt Nam khoảng 15.657 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 900 tỷ đồng sau 6 tháng. Nợ phải trả ở mức 11.852 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

An Tú

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục