Gang thép Thái Nguyên báo lỗ gần 10 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Hai quý cuối năm thua lỗ liên tiếp đã đánh tan lợi nhuận mà Tisco đạt được trong nửa đầu năm khiến doanh nghiệp này lỗ gần 10 tỷ đồng.

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, MCK: TIS, UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt hơn 2.213 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng tiền kinh doanh của Tisco âm nặng dù nửa năm đầu dương. Ảnh: TIS
Dòng tiền kinh doanh của Tisco âm nặng dù nửa năm đầu dương. Ảnh: TIS

Mặc dù không còn kinh doanh dưới giá vốn như cùng kỳ với hơn 135 tỷ đồng lợi nhuận gộp (quý IV/2021 lỗ gộp tới 17,3 tỷ đồng), tuy nhiên các khoản chi phí trong kỳ tăng cao kéo lãi sau thuế của Tisco xuống mức âm.

Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận hơn 43,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập chi phí nên ghi nhận âm hơn 86 tỷ đồng; chi phí lãi vay tiếp tục gia tăng 42,6% so với cùng kỳ, đạt hơn 41 tỷ đồng; chi phí quản lý biến động ngược chiều tăng 172,7% đạt 95,7 tỷ đồng.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 37,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phần lãi bán hàng trả chậm tăng thêm hơn 10 tỷ đồng.

Chốt quý IV/2022, Tisco báo lỗ sau thuế hơn 17,3 tỷ đồng. Hai quý cuối năm thua lỗ liên tiếp đã đánh tan lợi nhuận mà Tisco đạt được trong nửa đầu năm khiến doanh nghiệp này lỗ gần 10 tỷ đồng dù doanh thu thuần lên tới hơn 11.738 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Tisco đặt mục tiêu tổng doanh thu 20.105 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, Tisco đã không hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Tisco giảm 144 tỷ xuống mức 10.183 tỷ đồng, đi ngang so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh lên 1.766 tỷ đồng; tiền mặt giảm mạnh xuống còn 104 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm gần phân nửa xuống 499 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức hơn 8.230 tỷ đồng, bao gồm hơn 2.899 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.703 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối năm 2022, dòng tiền kinh doanh của Tisco âm hơn 341 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức hơn 397 tỷ đồng. Nửa đầu năm, dòng tiền vẫn dương tuy nhiên đến cuối quý III/2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm hơn 176 tỷ đồng.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục