Doanh thu Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến âm hơn 2.000 tỷ đồng

Khoản giảm trừ quá lớn do thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn khiến doanh thu của Tân Tạo âm hơn 2.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA ) mới đây đã công bố báo cáo kinh doanh quý IV/2022 với kết quả vô cùng ảm đạm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, doanh nghiệp của bà Đặng Thị Hoàng Yến ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 2.000 tỷ đồng do bị giảm trừ doanh thu. Nguyên nhân khiến Tân Tạo ghi nhận kết quả doanh thu âm là do khoản giảm trừ quá lớn đến từ việc thanh lý hợp đồng thuê đất.

Ngày 30/12/2022, Tân Tạo đã thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) được ký cách đây hơn 10 năm với Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC). Sau khi thanh lý, Tân Tạo sẽ thu hồi lại đất, trả lại toàn bộ số tiền chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 855 tỷ đồng mà TEDC đã thanh toán. Tổng cộng số tiền giảm trừ doanh thu Tân Tạo phải ghi nhận là 2.142 tỷ đồng.

Doanh thu âm kỷ lục khiến lãi gộp âm 423 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty bị lỗ sau thuế 330 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi hơn 89 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, tập đoàn của Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến báo doanh thu thuần âm 1.576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 176 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Tân Tạo báo lỗ từ khi công khai số liệu tài chính (2003).

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã không hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao cho.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tân Tạo giảm 4,7% so với thời điểm đầu năm, về 12.645,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 3.154,2 tỷ đồng; tồn kho 3.617,4 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn 2.009 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.878,3 tỷ đồng,...

 

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục