Doanh nghiệp vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ bị bêu tên

Bộ Công Thương sẽ công khai doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, sản phẩm hàng hóa vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin số điện thoại đường dây nóng và đầu mối nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, công khai trên phương tiện truyền thông các cơ sở sản xuất kinh doanh, các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm… Bộ Công Thương sẽ công khai doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, sản phẩm hàng hóa vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin số điện thoại đường dây nóng và đầu mối nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương sẽ công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn thực phẩm.
Bộ Công Thương sẽ công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tuyên truyền, cảnh báo đến người tiêu dùng về các Website thương mại điện tử vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Cổng thông tin điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", bình ổn thị trường; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Bộ cũng yêu cầu Cục Xuất Nhập khẩu nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp xanh kinh tế tuần hoàn gắn với định hướng đáp ứng các yêu cầu, quy định về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Minh Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục