Doanh nghiệp bánh Bảo Ngọc bị phạt hàng trăm triệu do giấu thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc số tiền 225 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ngày 14/11/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 850/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cụ thể:

Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, trong năm 2020 và năm 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan của người quản lý doanh nghiệp (Công ty cổ phần Á Long và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam). Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Doanh nghiệp bánh Bảo Ngọc bị phạt hàng trăm triệu do giấu thông tin - Ảnh 1

Công ty này tiếp tục bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Công ty có 03 công ty con: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan và Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có 02 công ty con: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam.

Tuy nhiên, Công ty không công bố thông tin về Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết trong năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 07/7/2021 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ/HĐQT ngày 16/7/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Nghị quyết HĐQT số 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021).

Trước đó, cuối năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với số tiền 70 triệu đồng.

Thành Nam

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục