Đề xuất bổ sung thuế suất cao hơn với nhiều loại hình kinh doanh mới

Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung mức thuế suất cao hơn đối với loại hình kinh doanh mới như hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trong đó có điểm mới là bổ sung mức thuế suất cao hơn đối với loại hình kinh doanh mới.

Theo Bộ Tư pháp, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 quy định: Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm nộp thuế TNCN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%; Dịch vụ; xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%); Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Bộ Tư pháp cho rằng, quy định này đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh, tiết kiệm chi phí xã hội.

Mặc dù quy định thu thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu, không tính trừ chi phí và các khoản giảm trừ, tuy nhiên mức tỷ lệ được xây dựng đã tính toán phù hợp hoạt động kinh doanh của cá nhân tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh và thấp hơn tỷ lệ trên doanh thu hiện đang áp dụng đối với doanh nghiệp không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh như phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%; dịch vụ: 5%; xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%...

Báo cáo của Bộ Tư pháp nêu rõ, quá trình thực hiện có ý kiến cho rằng tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu cần được tính toán, điều chỉnh lại cho phù hợp với đặc điểm của hoạt động kinh doanh của cá nhân nhất là các mô hình kinh doanh mới. Khi so sánh với mức thuế suất thuế TNCN của các loại thu nhập khác thì tỷ lệ thuế áp dụng đối với một số hoạt động còn khá thấp.

Bộ Tư pháp dẫn chứng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng là 35%, trong khi cá nhân có thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên nền tảng công nghệ với thu nhập rất cao thì tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu chỉ là 2%. Vì vậy, cần nghiên cứu điều chỉnh mức tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu đối với một số hoạt động kinh doanh đặc thù cho phù hợp.

“Để đảm bảo điều tiết hợp lý thu nhập của cá nhân, phù hợp với các loại hình kinh doanh mới, đề xuất bổ sung mức thuế suất cao hơn đối với hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số. Mức thuế suất cụ thể cần được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo phát huy được vai trò của chính sách thuế TNCN trong hệ thống thuế», Bộ Tư pháp cho hay.

Cũng theo Bộ Tư pháp, quy định mức thuế suất cao hơn đối với hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số đảm bảo tính phù hợp hoạt động của cá nhân kinh doanh tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, đồng thời sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thanh Phương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục