Đất Xanh muốn vay hơn 1.000 tỷ đồng từ công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) dự kiến vay 1.080 tỷ đồng từ công ty con, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án với lãi suất là 8%/năm.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vừa thông qua việc vay 1.080 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với lãi suất 8%/năm. Mục đích vay là để bổ sung vốn kinh doanh hoặc đầu tư dự án. Thời hạn vay là một năm và tự động tái tục.

Trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, Bất động sản Hà An là một trong 92 công ty con do DXG nắm giữ đến 99,9% cổ phần. Công ty được thành lập năm 2018, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có trụ sở tại số 18 Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2022, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ (7.819 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ (1.350 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 556 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ (882 tỷ đồng). Như vậy, DXG mới thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Năm 2022 công ty đặt kế hoạch 11.000 tỷ đồng doanh thu, 1.400 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Sau ba quý, Đất Xanh hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cuối quý III/2022, tổng tài sản của công ty khoảng 31.301 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.287 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Đất Xanh tại ngày 30/9/2022 là 5.983 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 14.577 tỷ đồng bao gồm 2.873 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên ngày 3/1, cổ phiếu DXG dừng tại mốc 13.600 đồng/cp, giảm 72% so với thị giá một năm trước.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục