Cú sụt của HALCOM Việt Nam, lợi nhuận sau kiểm toán âm 12,5 tỷ đồng

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của HALCOM Việt Nam bốc hơi 12,5 tỷ đồng từ dương 50 triệu đồng thành âm 12,5 tỷ đồng. Cùng với đó, 2 công ty con là Điện gió HALCOM- Quảng Bình và Điện mặt trời HALCOM - Hậu Giang đặt vốn điều lệ hơn trăm tỷ nhưng chưa cổ đông nào góp vốn; Công ty nước Thuận Thành bị cưỡng chế thuế chỉ 300 triệu đồng.

Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam (HID) mới công bố tình hình tài chính kiểm toán hợp nhất của năm tài chính 2023. Được biết, HALCOM Việt Nam là đơn vị có kỳ báo cáo năm 2023 là từ 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024.

HID ghi nhận tổng doanh thu hơn 315 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm tài chính 2022, lợi nhuận sau thuế ở mức âm 12,5 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là âm 19,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân doanh thu tăng là do doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại tăng, công ty nhận được nguồn thu từ việc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết.

Bảng so sánh Báo cáo tài chính HALCOM Việt Nam tự lập và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Kiểm toán UHY
Bảng so sánh Báo cáo tài chính HALCOM Việt Nam tự lập và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Kiểm toán UHY

Đáng chú ý, so sánh Báo cáo tài chính HALCOM Việt Nam tự lập và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Kiểm toán UHY thì hàng loạt chỉ số được điều chỉnh. Cụ thể, giá vốn hàng bán điều chỉnh tăng 893 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,8 tỷ đồng, chi phí khác tăng gần 392 triệu đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN điều chỉnh từ dương 50 triệu đồng thành âm 12,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân được phía doanh nghiệp đưa ra là giá bán hàng bán tăng 900 triệu đồng do HID chưa kết chuyển chi phí dự án đang chờ chủ trương và chưa biết thời gian thực hiện. Cùng với đó, chi phí doanh nghiệp 11,8 tỷ đồng tăng là do các chi phí marketing, chi phí tìm kiếm hợp đồng một số dự án chưa được hạch toán đúng chuẩn mực kế toán.

Tại 31/3/2024, HID sở hữu tổng tài sản lên đến 1.645 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 01/4/2023. Trong đó, 65% tổng tài sản là tài sản dài hạn với 850 tỷ đồng tài sản cố định, gần 60 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn và 105 tỷ đồng đầu tư tài chính vào công ty liên doanh, liên kết.

Tài sản ngắn hạn tại 31/3/2024 đạt 571 tỷ đồng, trong đó, 546 tỷ đồng phải thu ngắn hạn. Đáng chú ý, phải thu từ khách hàng là 3 cá nhân Nguyễn Việt Nam, Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Hiển đã đạt 117 tỷ đồng, cùng với đó, là khoảng 188 tỷ đồng đặt cọc mua 99,952% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển An Thuận Phát.

Tính đến 31/3/2024, HID có vốn chủ sở hữu là 930 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm tài chính 2023.

Cùng với đó, HID phải trả dài hạn Sở Tài Chính Bắc Ninh là 60,8 tỷ đồng, đây là phần tiền hỗ trợ Ngân sách nhà nước tại Dự án cấp nước tại thị trấn Hồ và dự án cấp nước tại xã Gia Đông, và phải hoàn trả theo tỷ lệ khấu hao tài sản.

Được biết, trong năm tài chính 2023, HALCOM bị phạt hành chính về thuế hơn 440 triệu đồng, trước đó, năm 2022, đơn vị này cũng phải nộp gần 300 triệu đồng các khoản bị phạt hành chính về thuế.

Tại 31/3/2024, HALCOM Việt Nam sở hữu 6 công ty con bao gồm: Công ty cổ phần phát triển Đô thị Cần Thơ, Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung, Công ty cổ phần Nước Thuận Thành, Công ty cổ phần VSED, Công ty cổ phần Điện gió HALCOM - Quảng Bình và Công ty cổ phần Điện mặt trời HALCOM - Hậu Giang.

Đáng chú ý, Điện gió HALCOM- Quảng Bình được thành lập từ năm 2021, với vốn điều lệ là 130 tỷ đồng, trong đó, HALCOM Việt Nam góp 96,15%, Ông Vũ Mạnh Tuấn góp 3,08% và ông Hoàng Quốc Anh góp 0,77%. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 31/3/2024, chưa cổ đông nào thực hiện góp vốn.

Tương tự, tại Công ty cổ phần Điện mặt trời HALCOM - Hậu Giang được thành lập từ năm 2021, vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó, HALCOM Việt Nam góp 98%, ông Nguyễn Việt Dũng góp 1%, ông Phùng Ngọc Sơn góp 1%. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/3/2024, chưa cổ đông nào thực hiện góp vốn.

Thêm nữa, ngày 24/4/2024, Công ty cổ phần nước Thuận Thành bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản số tiền gần 300 triệu đồng. Nguyên nhân là do, Công ty nước Thuận Thành, không chấp hành Quyết định xử phạt hành chính về thuế và nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày đến thời hạn nộp theo quy định. Trước đó, tháng 10/2023, HALCOM đã mua thành công 6,5 triệu cổ phiếu của Công ty nước Thuận Thành. Theo đó, tỷ lệ biểu quyết của HALCOM Việt Nam tại nước Thuận Thành là 93,61%.

HALCOM Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Thăng Long, tổng số nhân viên tại 31/3/2024 chỉ hơn 30 người, Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Quang Huân. Hoạt động chính là kinh doanh thương mại, sản xuất điện, sản xuất nước và cung cấp dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Nguyễn Kim

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục