Chứng khoán AIS: Lợi nhuận giảm, vay ngắn hạn với ngân hàng BIDV tăng 26 lần

Chứng khoán AIS báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt 16 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. AIS đang nắm giữ số trái phiếu chưa niêm yết có giá trị lên tới hơn 998 tỷ đồng, còn chứng chỉ tiền gửi là 3.145 tỷ đồng (tính đến hết quý 1/2023). Các khoản này đều được công ty hạch toán vào hạng mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Báo cáo tài chính quý 1/2023 của CTCP Chứng khoán AIS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 43,8 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm xuống chỉ còn 3,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hạng mục này là hơn 11 tỷ đồng.

AIS không ghi nhận doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán hay tư vấn đầu tư.
AIS không ghi nhận doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán hay tư vấn đầu tư.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 373 triệu đồng, tăng 4%. Hoạt động môi giới chứng khoán “đi lùi” và chỉ đem về cho AIS hơn 4,4 tỷ đồng, giảm hơn 11,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, AIS không ghi nhận doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán hay tư vấn đầu tư, mặc dù đây là hai nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của một công ty chứng khoán. Ngoài ra, nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đạt doanh thu vỏn vẹn 158 triệu đồng.

Các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 5,2 tỷ đồng và 10,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 54% và 11%. Sau cùng, AIS báo lãi sau thuế 16 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Theo giải trình của AIS, lợi nhuận sau thuế giảm do ảnh hưởng xấu bởi thị trường thanh khoản thấp.

AIS đang nắm giữ số trái phiếu chưa niêm yết có giá trị hơn 998 tỷ đồng.
AIS đang nắm giữ số trái phiếu chưa niêm yết có giá trị hơn 998 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Chứng khoán AIS đạt 4.373 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm đầu năm (1.865 tỷ đồng). Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của AIS không được thuyết minh cụ thể mà chỉ ghi chung là “cổ phiếu niêm yết”, với giá trị hợp lý đã giảm hơn 174 triệu đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, AIS đang nắm giữ số trái phiếu chưa niêm yết có giá trị hơn 998 tỷ đồng, còn chứng chỉ tiền gửi là 3.145 tỷ đồng (tính đến hết quý 1/2023). Các khoản này đều được công ty hạch toán vào hạng mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Khoản vay ngắn hạn 2.588 tỷ đồng tại “một ngân hàng TMCP”, tăng hơn 26 lần so với con số 98 tỷ đồng vào đầu năm.
Khoản vay ngắn hạn 2.588 tỷ đồng tại “một ngân hàng TMCP”, tăng hơn 26 lần so với con số 98 tỷ đồng vào đầu năm.

Đáng chú ý, AIS đang có khoản vay ngắn hạn tại “một ngân hàng TMCP” số tiền 2.588 tỷ đồng, gấp 26 lần so với con số 98 tỷ đồng vào đầu năm. Mặc dù không thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính quý 1/2023, song báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 cho thấy AIS có dư nợ vay ngắn hạn 98 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV và được đảm bảo bằng chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn. 

Dự kiến, Chứng khoán AIS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4. HĐQT AIS sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 174 tỷ đồng và 92 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT AIS cũng có tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

“Mối thâm tình” với Chứng khoán VPS

Chứng khoán AIS tiền thân là CTCP Chứng khoán Đông Dương (DDS). Vào năm 2012, DDS đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Trong ngày 1/8/2012, DDS bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP.HCM chấm dứt tư cách thành viên.

Đến năm 2018, cơ cấu cổ đông tại DDS có sự thay đổi. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Phan Trường Sơn và 2 cổ đông khác đã chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần công ty chứng khoán này cho nhóm nhà đầu tư cá nhân khác.

Đến tháng 5/2019, DDS mới đổi tên thành “Công ty cổ phần Chứng khoán AIS”. Giai đoạn này, AIS bắt đầu cho thấy những tín hiệu khởi sắc, qua việc tăng vốn điều lệ từ 155 tỷ đồng lên mức 855 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Sau 2 lần tăng vốn vào tháng 7/2020 và tháng 3/2022, hiện AIS đang có vốn điều lệ ở mức 1.500 tỷ đồng.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIS là bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương. Thực tế, trước khi làm việc AIS, bà Thu Phương vốn là người của CTCP Chứng khoán VPS khi từng được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT của Chứng khoán VPS nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo báo cáo thường niên 2022, bà Phương đang sở hữu 9,84% cổ phần AIS.

Chứng khoán VPS cũng là đơn vị đóng vai trò là đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ chào bán cho một đợt phát hành trái phiếu của AIS. Theo đó, ngày 28/7/2021, AIS đã “hút” thành công 500 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã AISCH2123001. Đây là trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kết quả phát hành thể hiện một công chứng khoán đã chi 100 tỷ đồng để mua 20% lô trái phiếu. 80% còn lại được chia đều cho 2 nhà đầu tư tổ chức khác. Chưa đầy 1 năm sau, vào ngày 28/3/2022, AIS đã hoàn thành việc mua lại trước hạn đối với toàn bộ lô trái phiếu này.

PV

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục