Chubb Life dành 57% tài sản để đầu tư trái phiếu, nợ phải trả gấp 8,8 lần vốn điều lệ

BCTC năm 2022 thể hiện, Chubb Life đã chi 9.965 tỷ đồng (tương đương 57% tổng tài sản) cho việc đầu tư trái phiếu. Trong khi nợ phải trả của Chubb Life là 12.162 tỷ, cao gấp 8,8 lần vốn điều lệ.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life), vào thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Chubb Life là gần 17.333 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng thời điểm năm 2021, trong khi vốn góp chủ sở hữu chỉ hơn 1.384 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2022, Chubb Life ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 4.593 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 887 tỷ đồng. Ngược lại, tổng chi phi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại âm 3.192 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

Chubb Life dành 57% tài sản để đầu tư trái phiếu dù nợ phải trả gấp 8,8 lần vốn điều lệ.
Chubb Life dành 57% tài sản để đầu tư trái phiếu dù nợ phải trả gấp 8,8 lần vốn điều lệ.

Lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh của Chupp Life năm 2022 đạt 1.398 tỷ, giảm 11% so với cùng kỳ 2021, lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư âm 1.494 tỷ đồng, cùng kỳ 2021 âm 1.356 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm cũng ghi nhận kết quả âm 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 210 tỷ đồng. 

Theo BCTC 2022, Chubb Life có gần 7.011 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn và gần 10.322 tỷ đồng là tài sản dài hạn. Trong khoản đầu tư dài hạn, phần lớn Chubb Life ưu tiên cho trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với 8.608 tỷ đồng; trái phiếu doanh nghiệp có 492 tỷ đồng và có hơn 900 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Tổng cộng Chubb Life đã chi 9.965 tỷ đồng (tương đương 57% tổng tài sản) cho việc đầu tư trái phiếu.

Trong đó, có lô 5.000 trái phiếu mã PDRH2123010 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng (được phát hành ngày 23/12/2021) và đảm bảo bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR). Chubb Life đang sở hữu 500 trái phiếu PDRH2123010 với tổng mệnh giá 50 tỷ đồng.

Phần lớn Chubb Life ưu tiên cho trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với 8.608 tỷ đồng.
Phần lớn Chubb Life ưu tiên cho trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với 8.608 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cũng theo BCTC năm 2022, trong tổng tài sản cũng là cơ cấu tổng nguồn vốn của Chubb Life thì vốn của chủ sở hữu là 5.171 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng nợ phải trả lại lên đến 12.162 tỷ đồng, tương được cao gấp 2,35 lần so với vốn chủ sở hữu. Đặc biệt, vốn góp chủ sở hữu của Chubb Life chỉ hơn 1.384 tỷ đồng, thấp hơn nợ phải trả đến 8.8 lần. 

Trong khi đó, đối với khoản nợ phải trả 12.162 tỷ đồng của Chubb Life thì có gần 11.292 tỷ đồng là nợ dài hạn và 870 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. So với cùng thời điểm năm 2021, nợ phải trả của Chubb Life tăng lên thêm 1.353 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn giảm 111 tỷ đồng nhưng nợ phải trả dài hạn lại tăng thêm 1.464 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Khoản nợ dài hạn gần như 100% là khoản dành cho các khoản trong dự phòng nghiệp vụ, và chỉ có gần 6 tỷ dành cho dự phòng phải trả dài hạn.

Trong khi đó, đối với khoản nợ phải trả 12.162 tỷ đồng của Chubb Life thì có gần 11.292 tỷ đồng là nợ dài hạn và 870 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.
Trong khi đó, đối với khoản nợ phải trả 12.162 tỷ đồng của Chubb Life thì có gần 11.292 tỷ đồng là nợ dài hạn và 870 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Trong các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Chubb Life có khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước lên tới 96 tỳ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021. Nợ phải trả ngắn hạn cho người bán là 338 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn gần 311 tỷ đồng, các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác là 85 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Chubb Life có trụ sở chính tại tầng 21, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM và được thành lập vào ngày 04/5/2005 với thời gian hoạt động là 50 năm. Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay Chubb Life có vốn điều lệ là hơn 1.384 tỷ đồng do ông Lâm Hải Tuấn làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hồng Sơn làm Tổng Giám đốc.

Theo giới thiệu, Chubb Life là một doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài, sở hữu bởi Chubb INA International Holdings Limited, một công ty được thành lập tại Mỹ. Hoạt động chủ yếu của Chubb Life là cung cấp các bảo hiểm nhân thọ như bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ… và các sản phẩm bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ. Đồng thời, Chubb Life cũng nhận và tái nhượng bảo hiểm đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.

Hoàng Nhung

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục