Chủ dự án KCN Phúc Sơn cho thuê đất khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính

TTCP chỉ ra việc Tổng công ty Đầu tư Phát triển KCN Phúc Lộc - chủ đầu tư dự án hạ tầng KCN Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, TTCP đã chỉ ra một số sai phạm tại Khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn do Công ty Cổ phần - Tổng công ty Đầu tư Phát triển KCN Phúc Lộc (PHUCLOC IDC) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, theo TTCP, UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án thương mại, dịch vụ là không phù hợp quy hoạch chi tiết KCN Phúc Sơn (đất công nghiệp). Điều này, chưa đảm bảo quy định khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng 2014, khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư 2014.

Đồng thời, UBND tỉnh cho thuê đất đối với 3/4 dự án thương mại, dịch vụ nêu trên không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, vi phạm Điều 52 Luật Đất đai 2013.

Chủ dự án KCN Phúc Sơn cho thuê đất khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Chủ dự án KCN Phúc Sơn cho thuê đất khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ ra việc chủ đầu tư dự án hạ tầng KCN Phúc Sơn là Công ty Cổ phần - Tổng công ty Đầu tư Phát triển KCN Phúc Lộc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, vi phạm khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện 6 dự án trong khu công nghiệp chưa đảm bảo hồ sơ yêu cầu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014, điểm đ khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020.

Từ kết quả thanh tra trên, Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phải xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nhiều năm.

Riêng tại KCN Phúc Sơn, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình cần xử lý đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng chức năng sử dụng đất của khu công nghiệp đồng thời rà soát, tính đúng, đủ tiền thuê đất; yêu cầu Công ty Cổ phần - Tổng công ty Đầu tư Phát triển KCN Phúc Lộc không để thất thoát ngân sách.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Đầu tư Phát triển KCN Phúc Lộc có địa chỉ tại lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

PHUCLOC IDC thành lập ngày 15/3/2014, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển T&G. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Tại thời điểm thành lập PHUCLOC IDC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc góp 51%, cổ đông Đinh Thị Hương Giang góp 15%, Lương Minh Tường 18%, Lương Minh Tuyên (cùng địa chỉ với cá nhân Lương Minh Tường) góp 15% và Lương Minh Tùng (cùng địa chỉ với cá nhân Lương Minh Tường) góp 1%. Đại diện pháp luật khi này là Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tường (SN 1973).

Đến tháng 7/2015, người đại diện pháp luật được thay là ông Nguyễn Trung Dũng (SN 1977) kiêm Giám đốc. Tại ngày 22/6/2016, doanh nghiệp lại đổi tên thành Công ty Cổ phần - Tổng công ty Đầu tư Phát triển KCN Phúc Lộc.

Đến 17/3/2017, PHUCLOC IDC tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, cổ đông góp vốn gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc góp 75%, cổ đông Lương Tường Minh góp 23% và Nguyễn Trung Dũng góp 2%.

Tại thay đổi vào tháng 30/5/2018 doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ 300 tỷ đồng, cổ đông góp vốn: Tập đoàn Phúc Lộc góp 96%, Nguyễn Trung Dũng góp 2%, còn lại là ông Lương Tường Minh.

Đến 23/12/2020, vốn điều lệ của PHUCLOC IDC được tăng lên gần 322,4 tỷ đồng. Và đến tháng 7/2021, doanh nghiệp nâng vốn lên 375 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông khi này không được tiết lộ.

Tháng 10/2023, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã công khai thông tin đối với 179 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế với tổng số tiền trên 494 tỷ đồng. Trong danh sách này có Tổng công ty Đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc với số tiền nợ thuế trên 76 tỷ đồng.

Hoàng Tư

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục