Bộ Tài chính đề xuất giảm, gia hạn thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, với dự báo nền kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp về giãn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Để kịp thời, chủ động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã và sẽ tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến, cân đối với điều kiện thực tế để nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp, trước mắt tập trung nghiên cứu triển khai một số giải pháp ngay từ đầu năm 2023.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo dự thảo nghị định, với thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý 1/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý 2/2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 1 đến tháng 6/2023 và quý 1, quý 2/2023 khoảng 64.000 - 65.000 tỷ đồng.

Đối với thuế TNDN, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800 - 43.600 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ trình UBTVQH ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022. Theo đó, tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023 để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh giá các mặt hàng này vẫn còn ở mức cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác như: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2022, bên cạnh các giải pháp giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với hầu hết các mặt hàng có mức thuế suất 10% thì còn nhiều giải pháp hỗ trợ quan trọng khác được triển khai như gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về mức sàn trong khung thuế;... với quy mô hỗ trợ ước tính khoảng 233 nghìn tỷ đồng.

Trông đó, các chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất, tổng số thuế đã gia hạn năm trong 2022 ước khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 78,5% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (135 nghìn tỷ đồng).

Các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tổng số thuế miễn, giảm trong năm 2022 ước khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (64 nghìn tỷ đồng).

Các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã góp phần vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của doanh nghiệp, người dân, qua đó đóng góp trở lại vào kết quả hết sức tích cực của ngành tài chính trong năm 2022.

Huyền Châu

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục