Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ tăng lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước.

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về thời điểm tăng lương tối thiểu vùng năm nay.

Theo đó, tăng lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước.

Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động. Đồng thời, góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển ổn định, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7.
Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7.

Theo cơ quan soạn thảo, kết quả họp của Hội đồng tiền lương quốc gia vào cuối năm 2023 giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động, cho thấy cần thiết phải điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Bởi lẽ, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,05%.

Thêm vào đó, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi khi tỉ lệ thất nghiệp giảm 0,06 điểm phần trăm so với năm trước, người lao động có việc làm là 51,3 triệu người, tăng 683 nghìn người so với năm trước. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng tốt hơn; tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục ổn định và tăng lên, quý sau cao hơn quý trước.

Năm 2024, dự kiến CPI tăng 4% - 4,5%, nếu giữ mức lương tối thiểu vùng hiện hành không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ vào nửa cuối năm 2024 (thấp hơn khoảng 4%).

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ 1/7/2024. Việc điều chỉnh tiền lương trên được bộ này dự báo cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024.

“Như vậy, tăng lương cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...” - Bộ LĐ-TB&XH khẳng định.

Lương tối thiểu theo giờ cũng được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

“Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO đã khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ năm 2022. 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này...” - Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục