4 tháng đầu năm, hơn 28.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 23.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể

Trong 4 tháng đầu năm, có 72 doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, hơn 6.000 doanh nghiệp giải thể có vốn dưới 10 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường là 51,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020 – thời điểm mới bùng phát dịch Covid.

Trong 4 tháng đầu năm, có 72 doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, hơn 6.000 doanh nghiệp giải thể có vốn dưới 10 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường là 51,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020 – thời điểm mới bùng phát dịch Covid.

4 tháng đầu năm, hơn 28.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 23.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể - Ảnh 1

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tiếp tục đà tăng, đặc biệt là nhóm quy mô nhỏ.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, có 51,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 28,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; 16,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,5%; 6,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,2%.

4 tháng đầu năm, hơn 28.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 23.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể - Ảnh 2

Trong số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 6.024 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 31,7%; 72 doanh nghiệp có vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 4%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác...

Trung bình mỗi tháng có gần 12,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ở chiều ngược lại, trong 4 tháng đầu năm, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 19,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 63,4 nghìn doanh nghiệp.

Trung bình mỗi tháng có gần 15,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Bảo Bảo

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục