Báo Kinh doanh & Pháp luật tuyển dụng phóng viên !

Báo Kinh doanh & Pháp luật tuyển dụng phóng viên !

Cập nhật: 15:47 - 05/01/2017
(Kinhdoanhnet) - Báo Kinh doanh & Pháp luật hoạt động theo giấy phép xuất bản số 1226/GP - BTTTT, của Bộ Thông tin và Truyền thông, là diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta nhằm chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm, cơ hội kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.
trong tổng số: 1 trang
Scroll